Tren teşkil işçiliği sözlü sınavını kazanan asıl adayların yapacağı işlemler

 

Tren teşkil işçiliği sözlü sınavını kazanan asıl  adayların yapacağı işlemlerin TCDD duyurusunu yaptı.

 

 

 

TREN TEŞKİL İŞÇİLİĞİ SÖZLÜ SINAVINI KAZANAN ASIL  ADAYLARIN YAPACAĞI İŞLEMLER
 
   Kuruluşumuz işyerlerine Tren Teşkil  İşçiliği sanat kolunda işe alınacak 
işçiler için;
 
İstanbul, Bilecik, Edirne,  Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ Türkiye  İş Kurumu
İl Müdürlüklerince  ilan edilen nihai  listelerde bulunan adaylardan, sözlü
sınavını asıl olarak kazananlar  1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL,
 
Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Türkiye  İş
Kurumu  İl Müdürlüklerince ilan edilen nihai listelerde bulunan adaylardan,
sözlü sınavını asıl olarak kazananlar  2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA,
 
Eskişehir Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Çukurhisar
İstasyon  Şefliği nihai listede bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak
kazananlar 1. Bölge Müdürlüğü Haydarpaşa/İSTANBUL,
 
Eskişehir Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Eskişehir Gar
Müdürlüğü, Eskişehir Depo Müdürlüğü nihai listelerinde bulunan adaylardan,
sözlü sınavını asıl olarak kazananlar 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA,
 
 Eskişehir Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Gökçekısık
İstasyon Şefliği, Kızılinler İstasyon Şefliği nihai listelerinde bulunan adaylardan,
sözlü sınavını asıl olarak kazananlar 7.Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR,
 
Kayseri Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen  İncesu  İstasyon
Şefliği, Boğazköprü Gar Şefliği, Yeşilhisar Gar Şefliği, Araplı İstasyon Şefliği,
Başköy  İstasyon  Şefliği, Himmetdede  İstasyon  Şefliği, Kayseri Depo
Müdürlüğü nihai listelerinde bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak
kazananlar 2. Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA,
 
Kayseri Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce ilan edilen Gömeç İstasyon
Şefliği nihai listesinde bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar
4. Bölge Müdürlüğü SİVAS,
 
İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak Türkiye  İş Kurumu  İl
Müdürlüklerince ilan edilen nihai listede bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl
olarak kazananlar    3.Bölge Müdürlüğü Alsancak/İZMİR,
 
 
Balıkesir Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Savaştepe
İstasyon  Şefliği, Soğucak  İstasyon  Şefliği, Çukur Hüseyin  İstasyon  Şefliği,
Balıkesir Gar Müdürlüğü, Yeniköy  İstasyon  Şefliği, Susurluk Gar  Şefliği,
Aksakal  İstasyon  Şefliği, Sığırcı  İstasyon  Şefliği, Kuş Cenneti Gar  Şefliği,
Bandırma Gar Müdürlüğü, Balıkesir Depo Müdürlüğü  nihai listelerinde bulunan
adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar 3. Bölge Müdürlüğü
Alsancak/İZMİR,
 
Balıkesir Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen  Gazellidere
İstasyon Şefliği, Mezitler İstasyon Şefliği, Nusrat Gar Şefliği, Sindirler İstasyon
Şefliği, Dursunbey Gar  Şefliği nihai listelerinde bulunan adaylardan, sözlü
sınavını asıl olarak kazananlar 7. Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR,
 
Tokat, Amasya, Erzurum, Kars, Samsun, Erzincan Türkiye  İş Kurumu  İl
Müdürlüklerince ilan edilen nihai listede bulunan adaylardan,  sözlü sınavını asıl
olarak kazananlar    4. Bölge Müdürlüğü SİVAS,
 
Sivas Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Çetinkaya Gar
Müdürlüğü, Demirdağ Gar Müdürlüğü, Divriği Gar Müdürlüğü, Yapı Gar
Şefliği, Bostankaya Gar  Şefliği, Çamlıbel  İstasyon  Şefliği, Hanlı  İstasyon
Şefliği, Kalın İstasyon Şefliği, Kangal İstasyon Şefliği, Karagöl İstasyon Şefliği,
Subaşı  İstasyon  Şefliği, Yenikangal  İstasyon  Şefliği  nihai listelerinde bulunan
adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar 4. Bölge Müdürlüğü SİVAS,
 
Sivas Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Demiriz  İstasyon
Şefliği nihai listesinde bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar
5. Bölge Müdürlüğü MALATYA,
 
Malatya, Diyarbakır, Van, Bingöl, Bitlis, Elazığ Türkiye  İş Kurumu  İl
Müdürlüğünce ilan edilen nihai listede  bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl
olarak kazananlar    5. Bölge Müdürlüğü MALATYA,
 
Adana, Gaziantep,  Hatay, Kahramanmaraş, Karaman, Kilis, Mardin,
Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerince ilan edilen
nihai listede bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar    6.Bölge
Müdürlüğü ADANA,
 
Konya Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Horozluhan Gar
Şefliği, Konya Gar Müdürlüğü, Kaşınhan  İstasyon  Şefliği, Çumra  İstasyon
Şefliği, Arıkören İstasyon Şefliği, Çakmak İstasyon Şefliği      nihai listelerinde
bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar  6.Bölge Müdürlüğü
ADANA,
 
 
 
Konya Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğünce ilan edilen Argıthan İstasyon
Şefliği, Meydan  İstasyon  Şefliği, Kadınhan  İstasyon  Şefliği, Çavuşçugöl
İstasyon  Şefliği, Pınarbaşı  İstasyon  Şefliği   nihai listelerinde bulunan
adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar  7.Bölge Müdürlüğü
AFYONKARAHİSAR,
 
Niğde Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Ulukışla Gar
Müdürlüğü, Gümüş İstasyon Şefliği, Çiftehan İstasyon Şefliği   nihai listelerinde
bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar  6.Bölge Müdürlüğü
ADANA,
 
Niğde Türkiye  İş Kurumu  İl Müdürlüğünce ilan edilen Niğde Gar
Müdürlüğü, Bor Gar  Şefliği, Hüyük  İstasyon  Şefliği, Karalar  İstasyon  Şefliği        
nihai listelerinde bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl olarak kazananlar 
2.Bölge Müdürlüğü Behiçbey/ANKARA,
 
Afyonkarahisar, Bursa, Isparta, Kütahya Türkiye  İş Kurumu  İl
Müdürlüğünce ilan edilen nihai listede  bulunan adaylardan, sözlü sınavını asıl
olarak kazananlar    7. Bölge Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR,
 
                Adreslerine şahsen başvurarak aşağıda istenilen belgelerini  09.01.2012 -
23.01.2012 tarihleri arasında teslim etmeleri gerekmektedir.
 
 
İSTENİLEN BELGELER; 
2 Adet Diploma sureti ( Noterden tasdikli)
2 Adet Nüfus kayıt örneği (Nüfus idaresinden)
2 Adet İkametgâh  ilmühaberi
2 Adet Askerlik belgesi (Terhis, tecil, muaf  belirtir  Erkek adaylar için)
2 Adet  Cumhuriyet Savcılığından Adli Sicil Kaydı ( Biri aslı)
6 Adet Fotoğraf
Varsa Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun
uygulanması açısından, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak geçen
hizmet cetveli.
 
Tam Teşekküllü Devlet Hastaneleri veya Resmi Üniversite Hastanelerinin
herhangi birisinden Sağlık Kurulu raporu alınacaktır.
 
Sağlık kurulu raporunda;
-Görme Dereceleri ( sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş)
-Renk Muayenesi ( ishihora testi yapılmış)
-İşitme Muayenesi (Odyometrik  sonucu saf ses ortalaması fısıltıyı kaç
metreden duyduğu) özellikle belirtilmiş olacaktır.
 
 -Evraklarınızın teslimi sırasında almış olduğunuz sağlık raporu, Bölge
Sağlık Müdürlüğümüzce TCDD  İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık ve
Psikoteknik Yönergesi gereğince değerlendirilip, çalışabileceğiniz grup tespit
edilecektir. Grubunuz tren teşkil işçiliğine uygun olduğu takdirde, Sağlık
Müdürlüğümüzce Sağlık Dairesi Başkanlığından psikoteknik muayenesi için
gün alınacaktır.
 
          -Grup tespiti yapılan sağlık raporunuzun, Sağlık Dairesi Başkanlığımızca
tasdik edilerek psikoteknik muayenesine gönderilmeniz için, aynı gün sabah saat
08.30 da TCDD  İşletmesi Genel Müdürlüğü Sağlık Dairesi Başkanlığı
Gar/ANKARA adresinde bulunmanız gerekmektedir.
 
         -Psikoteknik muayenesi Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi
Gazi Mahallesi/ Ankara adresinde yapılmakta olup, muayene ücreti  314.00 TL.
dir. Ücret adaylar tarafından hastaneye ödenecektir